Fotofinder – Wczesna diagnostyka czerniaka

Diagnostyka raka skóry w Katowicach

FotoFinder to technologia umożliwiająca analizę całej powierzchni skóry poprzez automatyczne mapowanie oraz diagnostykę poszczególnych znamion. Urządzenie FotoFinder pozwala na dokumentowanie stanu skóry i pojedynczych znamion, umożliwiając tym samym analizę porównawczą oraz wczesne wykrycie zmian nowotworowych na skórze. Badanie FotoFinder pozwala pacjentom na regularne monitorowanie wyglądu całej powierzchni skóry oraz zmian o różnym charakterze, co stanowi pomoc w profilaktyce chorób nowotworowych skóry, w tym czerniaka.

Czym jest FotoFinder Bodystudio ATBM II

FotoFinder Bodystudio ATBM II w ciągu kilku minut tworzy mapę znamion, które znajdują się na ciele. Następnie, dzięki zastosowaniu programu Moleanalyzer pro AI Score zmiany skórne zostają poddane analizie pod kątem ryzyka dla zdrowia pacjenta w oparciu o opracowany algorytm. Dzięki temu, że podczas badania monitorowana jest cała powierzchnia ciała, analizie poddane zostają również znamiona znajdujące się w miejscach trudno dostępnych do samodzielnej kontroli. Ponadto, zastosowane w urządzeniu oprogramowanie FotoFinder Bodyscan pozwala na porównanie zdjęć wykonanych podczas badania ze zdjęciami wykonanymi podczas wizyt kontrolnych. Możliwe jest monitorowanie stanu istniejących zmian skórnych i wychwytywanie nowych, potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia pacjenta.

Badanie FotoFinder Bodystudio ATBM II, zwłaszcza jeśli wykonywane jest regularnie, pomaga w wykrywaniu zmian złośliwych oraz czerniaka na wczesnym etapie. Należy pamiętać, że choroby nowotworowe skóry są w 99% uleczalne, jeżeli odpowiednio wcześnie zostaną zdiagnozowane, a odpowiednie leczenie zostanie wdrożone jak najszybciej. FotoFinder pozwala na wykonanie precyzyjnej oceny znamion skórnych, co jest pomocne w rozpoznawaniu schorzeń dermatologicznych, w tym czerniaka.

Wskazania do wykonania badania

 • nowo powstałe znamiona
 • mechaniczne i chemiczne podrażnienia skóry
 • zmiana w obszarze znamienia lub jego okolicy (zmiana koloru, rozmiaru, zanik zmiany)
 • inne niepokojące objawy w obszarze lub w okolicy blizny np. sączenie, nadmierna tkliwość itp.
 • duża liczba znamion na ciele

Dodatkowo, badanie FotoFinder dedykowane jest również osobom:

 • często opalającym się i korzystającym z usług solarium
 • łatwo ulegającym poparzeniom słonecznym
 • o jasnej karnacji
 • u których w rodzinie występowały zachorowania na nowotwory skóry

Przebieg badania:

Czas trwania całego badania wraz z analizą zależy od liczby zmian skórnych pacjenta. Samo stworzenie mapy znamion urządzeniem FotoFinder Bodystudio ATBM II zajmuje zaledwie kilka minut. Badanie jednak może obejmować również dokładniejszą analizę poszczególnych znamion, wówczas czas wizyty jest dłuższy.

W naszej Klinice korzystamy z platformy FotoFinder Bodystudio ATBM II, która umożliwia monitorowanie całej powierzchni skóry oraz pojedynczych znamion dzięki technologii automatycznego mapowania skóry ATBM® (Automatic Total Body Mapping). W trakcie badania Pacjent zostaje poproszony o rozebranie się do bielizny i ustawienie przed obiektywem aparatu w ściśle określonych pozycjach. Następnie asystent medyczny wykonuje serię zdjęć całego ciała. W ciągu kilku minut powstaje mapa znamion znajdujących się na ciele Pacjenta. Dzięki zastosowaniu oprogramowania Moleanalyzer pro AI Score sfotografowane znamiona zostają poddane ocenie opartej o algorytm opracowany na podstawie wieloletnich badań klinicznych. Algorytm ten klasyfikuje każde znamię i wykrywa te potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia Pacjenta. Jeśli w bazie danych istnieją historyczne wyniki badań Pacjenta, oprogramowanie dokonuje analizy porównawczej i wychwytuje wszelkie zmiany w obrębie istniejących wcześniej znamion oraz wykrywa wszelkie nowo powstałe. Wynik mapowania jest generowany przez urządzenie w formie raportu dla lekarza i Pacjenta. Następnie w trakcie konsultacji lekarz ocenia otrzymany wynik i podejmuje decyzję odnośnie ewentualnej obserwacji bądź leczenia zmian.

FotoFinder Bodystudio ATBM II umożliwia również wykonanie badania wideodermatoskopii głowicą Medicam® w trakcie konsultacji dermatologicznej. Wideodermatoskopia polega na uwidocznieniu badanego fragmentu skóry w powiększeniu na ekranie komputera. Lekarz wykonujący badanie przykłada kamerę do badanego obszaru skóry, w tym skóry głowy (przy wykorzystaniu modułu TrichoLab) czy paznokcia. Zastosowana w Medicam® technologia pozwala lekarzowi uzyskać obraz makro w wymaganym powiększeniu optycznym o wysokiej rozdzielczości HD. Dzięki obrazowi i odpowiednich parametrach uwidoczniona zostaje struktura zmiany, co jest pomocne w diagnozowaniu, czy posiada ona niepokojące cechy czy też nie.

Technologia 

Fotofinder to proces mapowania i analizy zmian znajdujących się na całej powierzchni skóry, mający na celu wczesną diagnostykę nowotworów złośliwych skóry.

U podstaw całej filozofii urządzenia FotoFinder leży procedura automatycznego mapowania ciała ATBM® Automated Total Body Mapping, która umożliwia analizowanie i dokumentowanie całej powierzchni skóry w krótkim czasie oraz automatyczne wychwycenie potencjalnie niebezpiecznych zmian na wczesnym etapie ich rozwoju.

ATBM® Automated Total Body Mapping czyli opatentowana przez FotoFinder metoda mapowania zmian skórnych opiera się na dokładności. ATBM® zakłada:

 • sfotografowanie i mapowanie całej powierzchni skóry pomagające w spójnej dokumentacji obszarów leczenia. Pomaga w tym zautomatyzowane pozycjonowanie aparatu oraz funkcja FotoFinder Ghost, która pomaga ustawić pacjenta przed obiektywem w ściśle określonej, determinowanej przez światło lasera pozycji, uwidaczniającej powierzchnię ciała, w ten sam sposób podczas każdego badania.
 • automatyczną diagnostykę wszystkich zmian na ciele pacjenta. Moleanalyzer pro AI Score ocenia zarówno zmiany melanocytowe (barwnikowe),  jak i niemelanocytowe (wszystkie pozostałe wykwity skórne) oraz wykorzystując algorytm Deep Learning określa, czy dana zmiana jest łagodna czy potencjalnie niebezpieczna dla zdrowia pacjenta. Dzięki stałemu udoskonalaniu algorytmu i uzupełnianiu go o nowe dane, analiza zdjęć staje się coraz bardziej precyzyjna.
 • Możliwości wykonania analizy porównawczej tych samych fragmentów skóry sfotografowanych w innym momencie w czasie dzięki funkcji Follow Up, która umożliwia nałożenie na siebie zdjęć i automatyczne ich porównanie. Wszelkie zmiany, które pojawiły się na ciele pacjenta od ostatniego badania są wówczas wychwytywane i zaznaczane i będą mogły zostać poddana dalszej diagnostyce. Pozwala to na kontrolę zmian, jakie zaszły oraz ocenę ewentualnych postępów choroby. Porównanie zdjęć jest możliwe dzięki:
  • standaryzowanemu wykonaniu powtarzalnych zdjęć, co oznacza, że pacjent zawsze fotografowany jest według specjalnie opracowanego wzorca, który zakłada wykonanie serii 20 zdjęć skóry całego ciała z 4 stron w 8 standardowych pozycjach.
  • dokumentacji znamion znajdujących się na całym ciele z zachowaniem wszelkich procedur ochrony danych wrażliwych. Zachowanie historii wyników badań pozwala na monitorowanie stanu skóry oraz znamion w czasie.
 • Zastosowaniu kamery i obiektywu, pozwalających na tworzenie zdjęć i filmów poglądowych w wysokiej rozdzielczości. Technologia CrystalView zastosowana w aparacie Full HD medicam® 1000s® z zoomem optycznym pozwala na zbadanie struktur skóry na poziomie komórkowym. Uwidoczniona zmiana może zostać powiększona 400-krotnie. Wbudowane oświetlenie TwinLight pozwala na dostosowanie optymalnej mocy oświetlenia do badanej zmiany skórnej i dowolne operowanie światłem spolaryzowanym i niespolaryzowanym.

Raport

Warto wspomnieć, że pacjent otrzymuje swoją kopię wyniku w formie raportu, który został wygenerowany przez FotoFinder. Dzięki temu pacjent otrzymuje informację nt. wyniku analizy, co pozwala na pełniejsze zrozumienie procesu stawiania diagnozy przez lekarza oraz podejmowania przez niego decyzji odnośnie ewentualnej obserwacji bądź leczenia. Ponadto, dodatkowa kopia raportu ułatwia pacjentowi regularną samokontrolę zmian skórnych występujących na jego ciele.

Powtarzanie badania

Zalecane jest powtarzanie badania FotoFinder raz w roku. W przypadku pacjentów u których zaobserwowano podejrzane zmiany skórne lekarz może zalecić powtarzanie badania co 30-90 dni.

Po pierwsze: profilaktyka

Badanie automatycznego mapowania całego ciała FotoFinder stanowi uzupełnienie profilaktyki zmian nowotworowych na które składa się:

 • regularna obserwacja skóry
 • prawidłowe stosowanie dobrej jakości kremu z filtrem dostosowanego do rodzaju skóry
 • unikanie korzystania z solarium
 • unikanie ekspozycji na słońce w godzinach 11-16
 • noszenie nakrycia głowy oraz okularów przeciwsłonecznych

Samokontrola i regularne profesjonalne badania pozwalają zmniejszyć ryzyko rozwinięcia się choroby nowotworowej skóry
Zmiany nowotworowe skóry są najłatwiejszymi do zdiagnozowania nowotworami, ze względu na to że rozwijają się na powierzchni skóry. Niestety nie wszystkie zmiany skórne sprzyjają samodzielnej obserwacji, ponieważ znajdują się w miejscach o utrudnionym dostępie. Z tego względu należy pamiętać nie tylko o obserwacji ciała ale także o regularnym wykonywaniu badań, które pomogą wykryć zmianę złośliwą na wczesnym etapie.

Elementami istotnymi w diagnostyce zmian nowotworowych skóry jest szczegółowy wywiad lekarski oraz przeprowadzone badanie. W ocenie zmiany skórnej bardzo ważne jest wzięcie pod uwagę jej cech charakterystycznych. Objawy grupuje się tzw. systemem ABCDEFG, opracowanym przez Amerykańskie Towarzystwo Nowotworowe, w którym analizowana jest asymetria (A - asymetry) zmiany skórnej, brzegi (B – borders), kolor (C – colour), średnica (D- diameter), uwypuklenie powierzchni ponad poziom otaczającego zmianę naskórka (E – elevated), twardość zmiany (F – firm) oraz rozwój (G – growing). Lekarz w oparciu o zgromadzone informacje stawia diagnozę i podejmuje decyzję odnośnie ewentualnego leczenia bądź wycięcia danej zmiany skórnej. System ABCDE może być także wykorzystywany podczas samodzielnej obserwacji skóry.

Przeprowadzone badania wykazują , że większość wszystkich złośliwych zmian nowotworowych skóry, w tym aż 71% czerniaków, nie rozwinęło się na podłożu znamienia barwnikowego lecz de novo na zdrowej skórze. Aby zdiagnozować czerniaka czy złośliwy nowotwór skóry jak najwcześniej, pełna profilaktyka musi obejmować nie tylko pojedyncze zmiany skórne ale całą powierzchnię skóry poprzez połączenie automatycznej fotografii całego ciała i wideodermatoskopii. Ta „dwuetapowa metoda obserwacji cyfrowej” jest najbardziej metodą monitorowania skóry umożliwiającą wytypowanie nowych zmian i poddanie ich dalszej, bardziej szczegółowej diagnostyce oraz ewentualnemu leczeniu.

Jak należy przygotować się do badania?

W dniu badania należy:

 • założyć bieliznę, która jest komfortowa, ale nie jest zbyt zabudowana, aby umożliwić jak najdokładniejsze badanie (np. zamiast bokserek lepiej założyć slipy, wybrać biustonosz, który ma wąskie ramiączka).
 • założyć wygodne ubrania, które łatwo zdjąć przed badaniem.
 • nie nakładać makijażu.
 • nie nakładać balsamów do ciała, które mają właściwości rozświetlające (zawierają połyskujące drobinki) lub nadające kolor.
 • ułożyć włosy w taki sposób, aby nie zasłaniały karku i pleców.

Przed badaniem należy usunąć owłosienie, które może uniemożliwić prawidłowe wykonanie badania, tj. ogolić lub wydepilować nogi, ramiona, klatkę piersiową, plecy. 

Przebieg badania ATBM:

Część techniczną badania, czyli wykonanie dokumentacji fotograficznej umożliwiającej skanowanie ciała, przeprowadza asystent medyczny. W tym celu Pacjent zostanie poproszony o rozebranie się do bielizny i ustawienie się przed obiektywem aparatu w ściśle określonych pozycjach. Asystent medyczny wykona zdjęcia, które będą przeanalizowane przez zaawansowane algorytmy oraz zostaną zinterpretowane przez dermatologa doktora n. med. Marcina Zakrzewskiego.

Czas trwania badania:

Czas badania uzależniony jest od liczby zmian, które należy poddać analizie. Jeśli Pacjent posiada na swoim ciele wiele znamion, część techniczna badania, czyli wykonywanie dokumentacji fotograficznej, może potrwać godzinę.

Wyniki badania ATBM

W ciągu 14 dni Pacjent otrzymuje informację zwrotną, które znamiona należy kontrolować, a które usunąć, jeśli jest taka potrzeba. W czasie konsultacji z lekarzem dermatologiem przekazywany jest także szczegółowy raport z całego badania.

Jak często należy wykonywać badanie ATBM?

Podstawą do wczesnego wykrycia nowotworów skóry, w tym czerniaka, jest wykonywanie profilaktycznych badań regularnie. Zaleca się wykonywanie badania ATBM raz na pół roku.


Umów wizytę


Wyślij wiadomość

 

TOP