Procedury bezpieczeństwa

W trosce o Państwa bezpieczeństwo wdrożyliśmy nowe, zaawansowane procedury sanitarne.

Przed wizytą

Zgodnie z zaleceniami sanitarnymi, przed wizytą, czyli podczas umawiania oraz potwierdzania wizyt nastąpi telefoniczna weryfikacja zdrowia pacjentów. Weryfikacja będzie obejmować wywiad epidemiologiczny w celu:

  • wykluczenia występowania objawów COVID-19 u Pacjenta,
  • wykluczenie kontaktów z osobami zakażonymi coronavirusem w ciągu ostatnich 14 dni,
  • wykluczeniu wyjazdów za granicę w ciągu 14 dni w tereny szczególnie zagrożone.

Wizyta

Prosimy o przybycie na wyznaczoną godzinę (w celu uniknięcia kontaktu pomiędzy pacjentami) bez osób towarzyszących (wyjątek stanowią osoby niepełnoletnie, które zapraszamy z jednym z rodziców lub jednym opiekunem prawnym. 

Pacjentów przybyłych na wizytę obowiązuje decyzja Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2020 roku dotycząca zastosowania własnych maseczek przykrywających usta i nos. 

Po przybyciu każdy pacjent będzie zobowiązany do dezynfekcji rąk oraz poproszony o wypełnienie ankiety dotyczącej aktualnego stanu zdrowia i ewentualnych kontaktów z osobą zakażoną wirusem COVID-19 lub podejrzaną o takie zakażenie.

Poprosimy również o podpisanie świadomej zgody na zabieg medyczny w okresie epidemii.

Przed wizytą u specjalisty przeprowadzony zostanie pomiar temperatury ciała Pacjenta.

Po wizycie

Po każdej wizycie wszelkie powierzchnie w gabinetach oraz poczekalni będą dezynfekowane. W tym celu wydłużyliśmy przerwy pomiędzy wizytami naszych Pacjentów. Unikamy witania się z Pacjentami poprzez uścisk dłoni.

Czyste powietrze dzięki technologii Beewair

Wyposażyliśmy naszą klinikę w urządzenie Beewair, oparte o technologię usuwającą z powietrza 99,99% cząsteczek wielkości koronawirusa, o udowodnionej skuteczności. Jest to jedyne zarejestrowane w UE nieinwazyjne urządzenie medyczne do dezynfekcji powietrza dedykowane zastosowaniom w placówkach medycznych.

  • W przeciwieństwie do tradycyjnych metod oczyszczania powietrza i filtrów HEPA system Beewair nie tylko zatrzymuje szkodliwe cząsteczki znajdujące się w powietrzu, ale jednocześnie niszczy je przy użyciu unikalnej technologii DBD-Lyse®, która działa na poziomie molekularnym.
  • Urządzenia Beewair trwale oczyszczają powietrze, tworząc wokół pracowników warstwę ochronną przed zanieczyszczeniem, chorobami i alergiami.
  • Skuteczność działania na poziomie 99,99% potwierdzona została w niezależnych testach, przeprowadzonych przez uznane międzynarodowe laboratoria: Intertek i Instytut Pasteur’a.

TOP